top of page
Search

Od čega i kako zarađuje davatelj franšize?

Updated: Jul 17, 2021

Sa velikim zadovoljstvom mogu reći kako se jako puno tvrtki javlja sa upitima oko franšiziranja njihovih brandova ili koncepata. Hrvatsko tržište domaćih franšiza počinje bilježiti konkretan rast i to brandova koji su profesionalno projektirali franšizu, što je izvrsna vijest za ovaj dio svijeta.

Često pitanje i vrlo veliko neznanje je vezano uz zaradu davatelja franšize, od čega i kako su strukturirani prihodi. Zbog toga, odlučio sam ovaj puta obraditi upravo tu temu kako bi svima bilo lakše shvatiti potencijal koji mogu ostvariti kroz franšiziranje vlastitog koncepta. Krenimo redom, postoje dva osnovna tantijema koja naplaćuje davatelj franšize: Entry fee i Royalty fee, odnosno Ulazni tantijem te Servisni tantijem.

kako zaraduje davatelj fransize

Entry Fee/Ulazni tantijem


Entry fee se naplaćuje jednokratno za vrijeme trajanja ugovora. Za primjer ovog teksta uzeti ćemo da Entry fee iznosi 10,000 Eura po jednoj franšizi odnosno single unit-u. Dakle, kada prodajete prava franšizeru za jedan objekt, prava na taj objekt koštaju 10,000 Eura za vrijeme trajanja ugovora koji najčešće traje 10 godina.


Entry fee je vrlo bitan te toplo preporučujem da se koristi odnosno naplaćuje. Razlog tomu je što Entry fee pokazuje ozbiljnost od strane primatelja franšize i vrlo često kada primatelj franšize ne želi platiti Entry fee nije dobar kandidat za postati Vaš franšizer.

Royalty Fee / Servisni tantijem


Royalty fee se naplaćuje kao postotak od prometa. Prosječno Royalty fee u franšiznoj industriji iznosi između 4% i 7% od prihoda (bez PDV-a) franšizera. Vrlo bitno i to uvijek moram naglasiti od prihoda, ne od dobiti.


Dakle, ako uzmemo naš primjer gdje bi franšizer imao 100,000 Eura prihoda godišnje, davatelj franšize bi u tom slučaju za tu godinu fakturirao između 4,000 i 7,000 Eura, ovisno o visini Royalty fee-a, i tako sve dok traje franšizni ugovor.

royalty fee

Marketing Fee


Marketing fee u nekim slučajevima davatelji franšiza naplaćuju kako bi se stvorio zajednički fond za oglašavanje branda. Marketing fee najčešće iznosi između 1% i 3%.


Vrlo bitno za znati je kako bi po pravilima struke davatelj franšize trebao biti transparentan prema primateljima franšize od kojih naplaćuje Marketing fee gdje se i na što točno potrošio taj budget.

MarkUp ili Kick Back systems


Davatelj franšize također može imati dogovorene provizije sa dobavljačima koji snabdijevati njegove franšize te tu dodatno ostvariti prihode. Npr. Ukoliko primatelj franšize ima 100,000 Eura prihoda te radi sa direktnim troškom (COGS) od 35%, a davatelj franšize ima dogovoreni Kick Back sa dobavljačem od 7%, davatelj franšize će tu prihoditi dodatnih 2,450 Eura (100,000*35%=35,000; 35,000*7%=2,450).

Obzirom da volim biti konkretan ovdje možete vidjeti kako bi struktura prihoda točno izgledala pod sljedećim pretpostavkama:

  • da franšizni objekti prihoduju 100,000 eura godišnje,

  • da se svake godine otvore dva nova objekta,

  • Entry fee: 10,000 Eura,

  • Royalty fee: 6%,

  • Marketing fee: 1%,

  • Kick Back: 7%.

Ovaj navedeni primjer je vrlo blag ili konzervativan jer se radi o konceptu koji prihodi samo 100,000 Eura godišnje, mnogi koncepti u F&B i Retail industriji će prihoditi višestruko više što će bitno utjecati na prihode principala. Također, ovaj primjer ima samo dva novootvorena objekta godišnje te ne prihodi kroz prodaju teritorija.


Naime, neki franšizni brandovi znaju otvarati po nekoliko stotina franšiznih objekata godišnje te često rastu kroz prodaju Area Development ugovora ili Master Franchise ugovora što je dodatni prihod. Međutim, o ovim mogućnostima kao i temama strukture troškova davatelja franšize ćemo u nekom od sljedećih tekstova.

Za sva Vaša pitanja oko franšiziranja te kako postati dio franšize stojimo na raspolaganju i biti će nam drago ukoliko možemo pomoći, sve što trebate je ispuniti formu.

962 views0 comments
bottom of page